Những hình ảnh đẹp về cán bộ y tế cả nước cùng lan tỏa thông điệp phòng chống dịch Covid-19